+30.6974584401
Επαγγελματικά Μηχανήματα

Extras K250 Classic:

  • Πιστόλι
  • Προέκταση με ρυθμιστή για ρίψη απορρυπαντικού
  • Μπέκ 1/4
  • Σωλήνας 10m

Extras K250 Extra:

  • Πιστόλι περιστρ.
  • Προέκταση με ρυθμιστή για ρίψη απορρυπαντικού
  • Μπέκ 1/4
  • Προέκταση με ροτορικό μπέκ
  • Ανέμη με σωλήνα 15m
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΝΤΛΙΑ
Ph
V
Hz
bar
I/h
Hp
kW
kW
I
kg
(LxWxH)cm
COM90570002
K250 10/150 M Classic
LW-K
1
230
50
150
600
3,0
2,2
2,9
3,5
40
54x44x68
980,00
COM90570010
K250 15/170 T Classic
LW-K
3
400
50
170
900
5,5
4,0
5,0
3,5
40
54x44x68
1105,00
COM90570012
K250 11/210 T Classic
LW-K
3
400
50
210
660
5,5
4,0
5,0
3,5
40
54x44x68
1105,00
COM90570001
K250 10/150 M Extra
LW-K
1
230
50
150
600
3,0
2,2
2,9
3,5
50
54x44x99
1200,00
COM90570009
K250 15/170 T Extra
LW-K
3
400
50
170
900
5,5
4,0
5,0
3,5
50
54x44x99
1320,00
COM90570011
K250 11/210 T Extra
LW-K
3
400
50
210
660
5,5
4,0
5,0
3,5
50
54x44x99
1320,00